Welkom op arboconvenantacademischeziekenhuizen.nl.

Bhv (bedrijfshulpverlening) is bedoeld om letsel en schade van werknemers en derden zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening zijn:

verlenen van eerste hulp bij ongevallen; beperken en het bestrijden van een beginnende brand; voorkomen en beperken van ongevallen; in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw; alarmeren van en samenwerken met de overheid hulpverleners De term "bedrijfshulpverlening" wordt gebruikt sinds de invoering van het "Koninklijk Besluit bedrijfshulpverlening" (januari 1994). Inmiddels is het "Koninklijk Besluit bedrijfshulpverlening" opgenomen in de Arbo-wet.

Met bedrijfshulpverlening (bhv) wordt het geheel aan middelen en maatregelen bedoeld, welke genomen moeten worden op grond van de Arbo-wet, de Gebruiksvergunning of het Bouwbesluit. De essentie is dat de bhv-organisatie binnen enkele minuten (lees 2 - 3 minuten) operationeel moet zijn (er een begin moet worden gemaakt met de calamiteiten bestrijding).

Date Created: Sat Mei 5 18:59:24 2011